Tag Archives: cloud server

HỆ THỐNG GIÁM SÁT HỒ NUÔI TÔM CÁ QUA INTERNET

HỆ THỐNG GIÁM SÁT HỒ NUÔI TÔM CÁ TỪ XA QUA INTERNET

Với phương pháp truyền thống, hàng ngày người nuôi lấy mẫu nước 1 đến 2 lần và dùng phương pháp thử mẫu truyền thống xác định chất lượng nguồn nước. Phương pháp này không thể xác định kịp thời nguồn nước chất lượng kém, đem đến rủi ro lớn nhất cho người nuôi trồng thủy […]

HỆ THỐNG GIÁM SÁT TRẠM TRỘN TỪ XA QUA INTERNET

Hệ Thống Giám Sát Trạm Trộn Bê Tông Từ Xa Qua Internet

Bạn cần giám sát và quản lý nhiều trạm trộn bê tông ở nhiều vị trí cách xa nhau? Bạn muốn thống kê báo cáo khối lượng qua phần mềm với giao diện thân thiện? Bạn muốn tự động giám sát và khắc phục lỗi nhanh chóng trong lúc trộn? Bạn muốn tự động điều […]

HỆ THỐNG GIÁM SÁT BỒN CHỨA TỪ XA

HỆ THỐNG GIÁM SÁT BỒN CHỨA DUNG DỊCH ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP ATSCADA Đối với những bồn chứa kín, cần một giải pháp để kết nối hệ thống giám sát dung dịch trong bồn chứa, mọi dữ liệu trong quá trình hoạt động sẽ được đưa về cơ sở dữ liệu trung tâm. Chúng tôi […]

Hotline: 028.3842.5226
Gọi điện ngay