BỘ CHUYỂN ĐỔI MODBUS RTU SANG TCP/IP: AT-S2E

Bộ chuyển đổi tín hiệu Modbus RTU sang Modbus TCP/IP, mã AT-S2E. Sản phẩm được ATSCADA LAB phát triển nhằm đáp ứng khả năng truyền tín hiệu với tốc độ cao. Hỗ trợ giao thức TCP/IP, HTTP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP.