ĐỒNG HỒ LED TREO TƯỜNG (MÃ: ATC-HMS-D-T-L)

4,670,000

ĐỒNG HỒ LED TREO TƯỜNG (MÃ: ATC-HMS-D-T-L)

  • Kích thước 35cm x 65 cm x 5 cm.
  • Giờ – phút –  giây hiện thị bằng led 7 đoạn kích thước 9cm x 12cm. Ngày – tháng năm – nhiệt độ hiển thị bằng led 7 đoạn 5cm x 7cm.
  • Bảo hành: 15 tháng;
Danh mục: